Tyto stránky jsou součástí projektu "Příběhy domů" Novohradské občanské společnosti o.s.. Naleznete zde více než 60 ilustrací Nových Hradů a Novohradska, včetně původních popisků (nepůvodní jsou označeny hranatými závorkami). Tyto ilustrace pocházejí ze dvou rozsáhlých vlastivědných děl z přelomu 19. a 20. století - "Čechy" a "Hrady, zámky a tvrze království Českého" a ze skicáře neznámého autora.

Hrady, zámky a tvrze království Českého; díl třetí; Českobudějovicko

Autorem je c.k. konservátor a gymnasiální profesor August Sedláček. Kniha je bohatě ilustrována bratry Adolfem a Karlem Liebscherem. Poprvé vyšla kniha roku 1884 nákladem Františka Šimáčka a od té doby se dočkala ještě dvou nezměněných vydání. V roce 1932, šest let po Sedláčkově smrti, vyšla opět v nakladatelství Šolc a Šimáček a roku 1994 vyšla v nakladatelství Argo (v tomto nakladatelství vyšly i všechny ostatní díly knih Augusta Sedláčka) . Bohužel se zdá, že i toto vydání je už vyprodané a najdeme jej pouze v knihovnách.

Čechy; díl šestý; V jihovýchodních Čechách

Tato kniha vyšla na přelomu 19. a 20. století v nakladatelství Jana Otty v Praze. Je 6. ze 14ti dílů v edici Čechy, známé též jako tzv. Ottovy Čechy. Hlavním editorem tohoto dílu byl František Šubert a František Borovský. Pokud vím, zatím se "Čechy" nedočkaly nového vydání, a proto můžeme obdivovat toto dílo pouze v knihovnách.
Pokud se ale zajímáte jen o ilustrace z díla "V jihovýchodních Čechách", a to i z oblasti Kaplicka nebo Trhosvinenska, pak vám vřele doporučuji knihu "Novohradské hory a Novohradské podhůří" nakladatelství Baset, která je svým konceptem a rozsahem přinejmenším srovnatelná s velkým dílem "Ottovy Čechy".

Skicář neznámého autora "Ferien 1892 Gratzen"

Kopie kreseb z tohoto skicáře jsou v archivu Města Nové Hrady. O podrobnostech vzniku souboru kreseb nemám zatím bohužel žádné informace. V případě, že víte něco o tomto skicáři nebo máte další ilustrace nebo obrázky z dob 1. republiky či dříve, kontaktujte nás na e-mailové adrese: mail@novehradyhistorie.cz

Ostatní ilustrace na těchto stánkách jsou dílem Karla Liebschera (všechny obrázky z "Hrady, zámky a tvrze království Českého" a ilustrace z "V jihovýchodních Čechách" označené ~) a Vojtěcha Brechlera.

Michal Jarolímek ml.