Novohradská občanská společnost: www.novnos.cz

Projekt "Po stopách společné historie": www.spolecnahistorie.eu

Město Nové Hrady: www.novehrady.cz

Novohradské hory: www.novohradky.info

Zaniklé obce po roce 1945: www.zanikleobce.cz

Pohořský vlastenecký spolek (Bucherser Heimat Verein): www.bucherser-heimat-verein.at

Laboratoř geoinformatiky UJEP se starými mapami : oldmaps.geolab.cz

Nakladatelství Argo: www.argo.cz

Nakladatelství Baset: www.baset.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích: www.cbvk.cz