° ilustrace z knihy Hrady zámky a tvrze království Českého, díl III.
°° ilustrace z knihy V jihovýchodních Čechách
°°° ilustrace ze skicáře neznámého autora "Ferien 1892"
* vysvětlivka k popisku
[ ] nepůvodní popisek

*Pohoří na Šumavě, **Kraví, ***Šance, ****Černé Údolí


[Mlýn v Údolí u Nových Hradů] °°°

[Tereziino údolí] °°°

[Modrý dům v Tereziině údolí]°°°

[Tereziino údolí] °°°

[Lázničky v Tereziině údolí] °°°

[Tereziino údolí] °°°

[Vodopád v Tereziině údolí] °°°

[Vodopád v Tereziině údolí] °°°

[Stará bažantnice, dnešní Kapinos] °°°

[Stará bažantnice, dnešní Kapinos] °°°

Puchoří* °°

Studna v Puchoří* °°

Stříbrné Hutě pod Puchořskou* myslivnou °°

Dobrá Voda s horou Kamennou*** °°

V Hojné Vodě °°

Hojná Voda °°

Sklárna v Jiříkově Údolí ~°°

Hostinec na hranicích (Schanzwirth)*** °°

Krajina u Jakulského rybníka při Novohradském nádraží ~°°

Skelná huť ve Schwarzthalu**** °°

[Partie Novohradských hor] °°°

[Partie Novohradských hor] °°°

[Partie Novohradských hor] °°°