° ilustrace z knihy Hrady zámky a tvrze království Českého, díl III.
°° ilustrace z knihy V jihovýchodních Čechách
°°° ilustrace ze skicáře neznámého autora "Ferien 1892"
[ ] nepůvodní popisek
* vysvětlivka k popisku

* ve skutečnosti zadní
** jihovýchodu


[Novohradské hory a panorama Nových Hradů] °

Nové Hrady od západní strany°°

Nové Hrady od jihu °

Nové Hrady od západu °

Nové Hrady od jihozápadu ° **

Nové Hrady od severu °

[Starý hrad od jihu] °°°

[Nové Hrady od jihovýchodu] °°°

[Starý hrad od bývalé bažantnice] °°°

[Nové Hrady od Údolí] °°°

[Průhled k Novým Hradům] °°°

Brána přední* a část příkopu na Nových Hradech °

Dobytí a vypálení Nového Hradu vůdcem Táboru, Janem Bzdinkou r.1425 °

Starý zámek v Nových Hradech °°

Partie z hradeb na Nových Hradech °

Zadní část nádvoří hradu v Nových Hradech °°

Nádvoří starého zámku v Nových Hradech °°

Brána zadní na Nových Hradech ze dvora °

[Zadní brána hradu] °°°

Nádvoří na Nových Hradech °

[Přední brána hradu] °°°

Příkop na Nových Hradech u brány přední °

Nové Hrady od východu °

[Radnice] °°°

[Rezidence a kostel sv. Petra a Pavla]°°°

[Pohled k zámku přes jezírko] °°°

[Zámecký park] °°°

Z parku v Nových Hradech °°

Novodvorský průsek u Nových Hradů °°